Milestones

14 Jun 1976
माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय बा-हे ता.सुरगाणा जि.नाशिक

माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय बा-हे विद्यालयाची स्थापना दिनांक १४ जून १९७६ ला झाली.